Közös Fenntarthatóság

 

Missziónk

Az Új Társadalmi és Üzleti Értékeink Megalkotása. Minden tevékenységünk a Vállalati Magatartás Chartáján alapul. Ebben a dokumentumban elkötelezzük felelősségünket nem csak az elérhető fejlődés, de a társadalmi felelősségvállalás és amellett, hogy hozzájáruljunk a társadalom növekedéséhez.

A Konica Minolta Vállalati Filozófiája ezen a Chartán nyugszik, a vállalat Fenntarthatóségi tevékenységét pedig annak Missziója, az „Új Értékek Teremtése” vezérli. Kreatív ötleteket használunk kézzel fogható, új értékeket alkotására, hogy megoldjuk azokat a kihívásokat, amelyekkel ügyfeleink és a társadalom szembesülnek. Filozófiájában a Konica Minolta egy olyan cégként határozta meg magát, amely a világnak innovációt hozó új értékek teremtésével a társadalom elengedhetetlen része. A társadalmi, környezeti és gazdasági célok figyelembevételével épp ezért fenntartható Missziónk az „Új Értékek Teremtése egy Fenntartható Világ Számára”.
 

Fenntarthatósági Céljaink

Célunk, hogy hozzájáruljunk az  Egyesült Nemzetek Fenntarthatósági Céljaihoz (Sustainable Development Goals – SDG). Mivel a környezet az egyik legfontosabb stakeholder-i téma, továbbá a 2009-ben alakult Eco Vision 2050 miatt hosszú távú célunk a fenntartható jövő elérése. Mindez a Filozófiánkon alapszik, melynek három fő célja van:

 • A 2005-ös szinthez képes 2050-re 80%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a termék teljes életciklusa alatt
 • Népszerűsíteni az újrafeldolgozás és a Föld limitált erőforrásainak hatékony használatát
 • A biológiai sokféleség helyreállításának és megőrzésének előmozdítása.


 


A 2005-ös szinthez képes 2050-re 80%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a termék teljes életciklusa alatt
Népszerűsíteni az újrafeldolgozás és a Föld limitált erőforrásainak hatékony használatát

A biológiai sokféleség helyreállításának és megőrzésének előmozdítása

 


Irányelv

Stakeholdereink párbeszédei és anyagelemzések alapján a környezet központi fontosságú téma a Konica Minolta tevékenységében. Épp ezért meghatároztuk a legfontosabb környezetvédelmi elveinket, amelyeket az Európai Környezetvédelmi Politikánkban fektettünk le. A Politika összhangban áll a Vállalati Viselkedés Chartájával és a Vállalati Filozófiával, valamint Missziónkkal is. Ezek irányítják fenntarthatósági tevékenységeinket, míg a Politika a konkrét céljainkat tartalmazza.

 

Megfelelőség

A Konica Minolta megérti, hogy a „megfelelőség” nem csak a nemzeti és nemzetközi szabályok betartását jelenti, de beletartozik a vállalati etikának és a belső vállalati szabályoknak való megfelelés is. A Konica Minolta Vállalati Viselkedés Chartá-ját is ennek megfelelően állítottuk össze. Ez meghatározza azokat az elveket, amelyek az egész Csoportra vonatkoznak és elengedhetetlenek a Csoport irányításához.

A Konica Minolta Csoport Útmutatás megfogalmazza a Konica Minolta elköteleződését aziránt, hogy a nemzetközi társadalmi normáknak, úgy mint az ENSZ Globális Megállapodásának – melynek a cég (Konica Minolta, Inc) is aláírója - , valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfelelően jár el.
 

CSR-vel kapcsolatos Elvek, Charták és Normák, amelyeket a Konica Minolta támogat vagy követ:
 

 • ENSZ Globális Megállapodása
 • Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
 • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • Japán Üzleti Szövetség – Vállalati Viselkedés Chartája
 • EICC Viselkedési Kód


CSR-vel kapcsolatos Csoportok, amelyeknek a Konica Minolta is része:
 

 • Elektronikai Ipari Polgársági Koalíció (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC)
 • Konfliktusmentes Beszerzési Kezdeményezés (Conflict-Free Sourcing Initiative – CFSI)
 • Japán Eletronikai és Informatikai Ipari Szövetség (Japan Electronics and Information Technology Industries Association – JEITA) Felelős ásványi anyagok kereskedelmi munkacsoportja, konfliktusmentes beszerzési munkacsoport

Ezen felül megfelelünk az európai törvényeknek és előírásoknak, amelyek üzletünkre vonatkoznak. A következőben néhány ilyen említünk.
 

Modern rabszolgasági törvény:

Az Egyesült Királyság 2015-ös Modern rabszolgasági törvénye és a 2010-es Kalifornia átláthatóság az ellátási láncról szóló törvénye értelmében a Konica Minolta állítja, hogy meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem ne történjen meg az ellátási láncában vagy a vállalkozás egyéb részein. További információ az átláthatósági nyilatkozatban.
 

Reach – a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet:
 

EU szabályozási keret, amely előírja a vegyi anyagok regisztrálását és kezelését a vállalkozásokban a felhasználási feltételeknek megfelelően, a vegyi anyagok biztonságos felmérése érdekében. A Konica Minolta megfelel mindennek.
 

Az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól szóló irányelvek (WEEE):
 

EU-s direktíva; Európában a vállalat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó, az EU-s irányelv szerinti intézkedéseket fogadott el, és megfelel ezen irányelveknek.
 

A Körforgásos Gazdaságra vonatkozó csomag:
 

A körkörös gazdaság felé való európai átmenetet, a globális versenyképesség fokozását, a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítását és új munkahelyek teremtését ösztönző intézkedések. Tevékeny részt vállalunk az európai körkörös gazdaság céljainak elérése érdekében.
 

Európai Önkéntes Megállapodás a Nyomtatók Számára (EVAP):
 

Önkéntes egyezmény, amely 2010 óta meghatározott célokat fogalmaz meg az EU piacán eladott termékek számára. Az energiahatékonyságra és a duplex nyomtatásra vonatkozó követelményeket az eladott termékek legalább 90%-nak teljesítenie kell. A megállapodás célja továbbá a képalkotó berendezések környezeti lábnyomának csökkentése – mind a tervezés, mind az ügyfelek számára, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak a berendezés megvásárlása és használata során. A Konica Minolta aláírta a megállapodást.
 

Egyes veszélyes anyagok korlátozása (RoHS):
 

EU-s irányelv, amely (kivételekkel) hat veszélyes anyag használatát korlátozza a különböző típusú elektronikai és elektromos berendezések gyártásában. A Konica Minolta megfelel a RoHS-irányelvnek.
 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv:
 

EU-s irányelv, a termékek környezetvédelmi teljesítményének javításáról. A Konica Minolta megfelel a vonatkozó környezetvédelmi tervezési irányelveknek.
 

Az akkumulátorokról szóló irányelv:
 

EU-s irányelv, amely szabályozza az elemek gyártását és hulladékkezelését az Európai Unióban az akkumulátorok és elemek teljesítményének javítása céljából. A Konica Minolta megfelel mindennek.
 


 

Felelős termékciklus és ellátási lánc


A Konica Minolta elkötelezett a környezeti hatások csökkentése mellett a termék teljes életciklusa során

A Konica Minolta elkötelezett a környezeti hatások csökkentése mellett a termék teljes életciklusa során, a tervezésről és fejlesztéstől kezdve a beszerzésen és a gyártáson át a terjesztésig, eladásig, szervizig, összegyűjtésig és újrafelhasználásig. A termék életciklusának minden állomása gondosan felügyelt és elemzett energia- és forrásfelhasználás, újrafelhasználás és hulladékmegelőzés szempontjából, és megfelel minden releváns környezeti és biztonsági előírásnak.


A Konica Minolta elkötelezett a fenntarthatóság iránt a teljes ellátási láncán át

Nem csak afelé vagyunk elkötelezettek, hogy saját termékeink és szolgáltatásaink közvetlen környezeti hatásait csökkentsünk. Az egész ellátási láncunk mentén elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett is, mindez pedig a beszállítóinkba befektetett bizalmon alapszik. A Konica Minolta megköveteli partnereitől, hogy üzleti tevékenységeik során vegyék figyelembe a munkaügyi kérdéseket (emberi jogok), az etikát, a környezetet, a biztonságot és az egészséget. A Csoport lépéseket tesz az ásványok problémájának kezelésére is azzal a céllal, hogy a konfliktusos területeken, ahonnan az erőforrások származnak megakadályozza az emberi jogok megsértését.
 

Get more information and insights:

Tanúsítványok, minősítések és ranglisták

A Konica Minolta Europe Környezetgazdálkodási Rendszere az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabvány szerint tanúsított. Ez mutatja be ambiciózus céljainkat a negatív környezeti hatások csökkentésével kapcsolatban.
A Konica Minolta Inc. számtalan nemzetközi elismerést nyert külső szakértőkről a fenntarthatóság melletti elköteleződéséért.


A vállalat a következő kiemelkedő befektetési indexekben szerepel:

 
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

A céget a következő nemzetközi CSR-minősítési ügynökségek értékelték:


 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

Címkék

A Konica Minolta világszerte iparági sztenderdet állított fel a környezetvédelem területén. A cég minősítése számos esetben az elvártnál is tovább megy – ahogy azt címke tanúsítványaink is mutatják.
Ezek a címkék a követezők:
 

 • Blue Angel: Megbízható útmutató a környezetbiztonságos vásárláshoz. A Konica Minolta rendszere volt az első lézeralapú másolórendszer, ami 1992-ben megkapta ezt a tanúsítványt. Szinte mindegyik Németországban értékesített irodai eszközünk rendelkezik ezzel a címkével. Minden eszközünk, így ezek a német eszközök is megfelelnek a Német címke a legszigorúbb előírásainak.


 
 • ENERGY STAR: International standard for energy-efficient consumer products; a product's TEC (Typical Electricity Consumption) value is a key criterion for low energy consumption. All Konica Minolta's office systems and nearly all its production printing systems are qualified in this respect.
 
 
 • Élelmiszerrel való érintkezés Tonereink 100%-ban ártalmatlanok, ha élelmiszerrel érintkeznek. A Simitri toner környezetbarát tulajdonságainak köszönhetően a TÜV Rhineland 100%-ban ártalmatlannak ismerte el azokat étellel való érintkezéskor. Ez az élelmiszer-biztonság új felhasználási lehetőségeket teremt, mint például élelmiszercsomagok és címkék nyomtatása.


A Konica Minolta vállalati fenntarthatósági tevékenységeinek további részleteiért tekintse meg CSR Report-kat.

Kapcsolat

...and contact our Sustainability Team!

Send Email

Kapcsolat


Igen, hozzájárulok hogy
Hozzájárulás:

a Konica Minolta Magyarország Kft. személyre szabott ajánlatokkal megkereshessen és direkt marketing anyagot (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket, szakmai és promóciós rendezvényeket, termék és szolgáltatás ismertetőket, sikertörténetek, akciókat stb.) küldhessen a Konica Minolta és a hozzátartozó, csoporton belüli cégekkel kapcsolatosan. A hozzájárulás bármikor önkéntesen és ingyenesen visszavonható az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.
Adatkezelés:*
Az Elküldés gombra kattintva hozzájárulok ahhoz, hogy a Konica Minolta Magyarország Kft. a fent megadott adataimat kapcsolatfelvétel céljából kezelje.

A *-gal jelölt szövegmezők kitöltése kötelező!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, frissítse a cookie-beállításokat!