Közös Fenntarthatóság

 

Missziónk

Az Új Társadalmi és Üzleti Értékeink Megalkotása. Minden tevékenységünk a Vállalati Magatartás Chartáján alapul. Ebben a dokumentumban elkötelezzük felelősségünket nem csak az elérhető fejlődés, de a társadalmi felelősségvállalás és amellett, hogy hozzájáruljunk a társadalom növekedéséhez.

A Konica Minolta Vállalati Filozófiája ezen a Chartán nyugszik, a vállalat Fenntarthatóségi tevékenységét pedig annak Missziója, az „Új Értékek Teremtése” vezérli. Kreatív ötleteket használunk kézzel fogható, új értékeket alkotására, hogy megoldjuk azokat a kihívásokat, amelyekkel ügyfeleink és a társadalom szembesülnek. Filozófiájában a Konica Minolta egy olyan cégként határozta meg magát, amely a világnak innovációt hozó új értékek teremtésével a társadalom elengedhetetlen része. A társadalmi, környezeti és gazdasági célok figyelembevételével épp ezért fenntartható Missziónk az „Új Értékek Teremtése egy Fenntartható Világ Számára”.
 

Fenntarthatósági Céljaink

Célunk, hogy hozzájáruljunk az  Egyesült Nemzetek Fenntarthatósági Céljaihoz (Sustainable Development Goals – SDG). Mivel a környezet az egyik legfontosabb stakeholder-i téma, továbbá a 2009-ben alakult Eco Vision 2050 miatt hosszú távú célunk a fenntartható jövő elérése. Mindez a Filozófiánkon alapszik, melynek három fő célja van:

 • A 2005-ös szinthez képes 2050-re 80%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a termék teljes életciklusa alatt
 • Népszerűsíteni az újrafeldolgozás és a Föld limitált erőforrásainak hatékony használatát
 • A biológiai sokféleség helyreállításának és megőrzésének előmozdítása.


 


A 2005-ös szinthez képes 2050-re 80%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a termék teljes életciklusa alatt
Népszerűsíteni az újrafeldolgozás és a Föld limitált erőforrásainak hatékony használatát

A biológiai sokféleség helyreállításának és megőrzésének előmozdítása

 


Irányelv

Stakeholdereink párbeszédei és anyagelemzések alapján a környezet központi fontosságú téma a Konica Minolta tevékenységében. Épp ezért meghatároztuk a legfontosabb környezetvédelmi elveinket, amelyeket az Európai Környezetvédelmi Politikánkban fektettünk le. A Politika összhangban áll a Vállalati Viselkedés Chartájával és a Vállalati Filozófiával, valamint Missziónkkal is. Ezek irányítják fenntarthatósági tevékenységeinket, míg a Politika a konkrét céljainkat tartalmazza.

 

Megfelelőség

A Konica Minolta megérti, hogy a „megfelelőség” nem csak a nemzeti és nemzetközi szabályok betartását jelenti, de beletartozik a vállalati etikának és a belső vállalati szabályoknak való megfelelés is. A Konica Minolta Vállalati Viselkedés Chartá-ját is ennek megfelelően állítottuk össze. Ez meghatározza azokat az elveket, amelyek az egész Csoportra vonatkoznak és elengedhetetlenek a Csoport irányításához.

A Konica Minolta Csoport Útmutatás megfogalmazza a Konica Minolta elköteleződését aziránt, hogy a nemzetközi társadalmi normáknak, úgy mint az ENSZ Globális Megállapodásának – melynek a cég (Konica Minolta, Inc) is aláírója - , valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfelelően jár el.
 

CSR-vel kapcsolatos Elvek, Charták és Normák, amelyeket a Konica Minolta támogat vagy követ:
 

 • ENSZ Globális Megállapodása
 • Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
 • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • Japán Üzleti Szövetség – Vállalati Viselkedés Chartája
 • EICC Viselkedési Kód


CSR-vel kapcsolatos Csoportok, amelyeknek a Konica Minolta is része:
 

 • Elektronikai Ipari Polgársági Koalíció (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC)
 • Konfliktusmentes Beszerzési Kezdeményezés (Conflict-Free Sourcing Initiative – CFSI)
 • Japán Eletronikai és Informatikai Ipari Szövetség (Japan Electronics and Information Technology Industries Association – JEITA) Felelős ásványi anyagok kereskedelmi munkacsoportja, konfliktusmentes beszerzési munkacsoport

Ezen felül megfelelünk az európai törvényeknek és előírásoknak, amelyek üzletünkre vonatkoznak. A következőben néhány ilyen említünk.
 

Modern rabszolgasági törvény:

Az Egyesült Királyság 2015-ös Modern rabszolgasági törvénye és a 2010-es Kalifornia átláthatóság az ellátási láncról szóló törvénye értelmében a Konica Minolta állítja, hogy meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem ne történjen meg az ellátási láncában vagy a vállalkozás egyéb részein. További információ az átláthatósági nyilatkozatban.
 

Reach – a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet:
 

EU szabályozási keret, amely előírja a vegyi anyagok regisztrálását és kezelését a vállalkozásokban a felhasználási feltételeknek megfelelően, a vegyi anyagok biztonságos felmérése érdekében. A Konica Minolta megfelel mindennek.
 

Az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól szóló irányelvek (WEEE):
 

EU-s direktíva; Európában a vállalat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó, az EU-s irányelv szerinti intézkedéseket fogadott el, és megfelel ezen irányelveknek.
 

A Körforgásos Gazdaságra vonatkozó csomag:
 

A körkörös gazdaság felé való európai átmenetet, a globális versenyképesség fokozását, a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítását és új munkahelyek teremtését ösztönző intézkedések. Tevékeny részt vállalunk az európai körkörös gazdaság céljainak elérése érdekében.
 

Európai Önkéntes Megállapodás a Nyomtatók Számára (EVAP):
 

Önkéntes egyezmény, amely 2010 óta meghatározott célokat fogalmaz meg az EU piacán eladott termékek számára. Az energiahatékonyságra és a duplex nyomtatásra vonatkozó követelményeket az eladott termékek legalább 90%-nak teljesítenie kell. A megállapodás célja továbbá a képalkotó berendezések környezeti lábnyomának csökkentése – mind a tervezés, mind az ügyfelek számára, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak a berendezés megvásárlása és használata során. A Konica Minolta aláírta a megállapodást.
 

Egyes veszélyes anyagok korlátozása (RoHS):
 

EU-s irányelv, amely (kivételekkel) hat veszélyes anyag használatát korlátozza a különböző típusú elektronikai és elektromos berendezések gyártásában. A Konica Minolta megfelel a RoHS-irányelvnek.
 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv:
 

EU-s irányelv, a termékek környezetvédelmi teljesítményének javításáról. A Konica Minolta megfelel a vonatkozó környezetvédelmi tervezési irányelveknek.
 

Az akkumulátorokról szóló irányelv:
 

EU-s irányelv, amely szabályozza az elemek gyártását és hulladékkezelését az Európai Unióban az akkumulátorok és elemek teljesítményének javítása céljából. A Konica Minolta megfelel mindennek.
 


 

Felelős termékciklus és ellátási lánc


A Konica Minolta elkötelezett a környezeti hatások csökkentése mellett a termék teljes életciklusa során

A Konica Minolta elkötelezett a környezeti hatások csökkentése mellett a termék teljes életciklusa során, a tervezésről és fejlesztéstől kezdve a beszerzésen és a gyártáson át a terjesztésig, eladásig, szervizig, összegyűjtésig és újrafelhasználásig. A termék életciklusának minden állomása gondosan felügyelt és elemzett energia- és forrásfelhasználás, újrafelhasználás és hulladékmegelőzés szempontjából, és megfelel minden releváns környezeti és biztonsági előírásnak.


A Konica Minolta elkötelezett a fenntarthatóság iránt a teljes ellátási láncán át

Nem csak afelé vagyunk elkötelezettek, hogy saját termékeink és szolgáltatásaink közvetlen környezeti hatásait csökkentsünk. Az egész ellátási láncunk mentén elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett is, mindez pedig a beszállítóinkba befektetett bizalmon alapszik. A Konica Minolta megköveteli partnereitől, hogy üzleti tevékenységeik során vegyék figyelembe a munkaügyi kérdéseket (emberi jogok), az etikát, a környezetet, a biztonságot és az egészséget. A Csoport lépéseket tesz az ásványok problémájának kezelésére is azzal a céllal, hogy a konfliktusos területeken, ahonnan az erőforrások származnak megakadályozza az emberi jogok megsértését.
 

Get more information and insights:

Tanúsítványok, minősítések és ranglisták

A Konica Minolta Europe Környezetgazdálkodási Rendszere az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabvány szerint tanúsított. Ez mutatja be ambiciózus céljainkat a negatív környezeti hatások csökkentésével kapcsolatban.
A Konica Minolta Inc. számtalan nemzetközi elismerést nyert külső szakértőkről a fenntarthatóság melletti elköteleződéséért.


A vállalat a következő kiemelkedő befektetési indexekben szerepel:

 
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

A céget a következő nemzetközi CSR-minősítési ügynökségek értékelték:


 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

Címkék

A Konica Minolta világszerte iparági sztenderdet állított fel a környezetvédelem területén. A cég minősítése számos esetben az elvártnál is tovább megy – ahogy azt címke tanúsítványaink is mutatják.
Ezek a címkék a követezők:
 

 • Blue Angel: Megbízható útmutató a környezetbiztonságos vásárláshoz. A Konica Minolta rendszere volt az első lézeralapú másolórendszer, ami 1992-ben megkapta ezt a tanúsítványt. Szinte mindegyik Németországban értékesített irodai eszközünk rendelkezik ezzel a címkével. Minden eszközünk, így ezek a német eszközök is megfelelnek a Német címke a legszigorúbb előírásainak.


 
 • ENERGY STAR: International standard for energy-efficient consumer products; a product's TEC (Typical Electricity Consumption) value is a key criterion for low energy consumption. All Konica Minolta's office systems and nearly all its production printing systems are qualified in this respect.
 
 
 • Élelmiszerrel való érintkezés Tonereink 100%-ban ártalmatlanok, ha élelmiszerrel érintkeznek. A Simitri toner környezetbarát tulajdonságainak köszönhetően a TÜV Rhineland 100%-ban ártalmatlannak ismerte el azokat étellel való érintkezéskor. Ez az élelmiszer-biztonság új felhasználási lehetőségeket teremt, mint például élelmiszercsomagok és címkék nyomtatása.


A Konica Minolta vállalati fenntarthatósági tevékenységeinek további részleteiért tekintse meg CSR Report-kat.

Kapcsolat

...and contact our Sustainability Team!

Send Email

Kapcsolat